Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Opolska 5a

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 4695 220

wik.: 77 4695 503

 

Kancelaria czynna:

- poniedziałek 16:00-17:00

- wtorek16:00-17:00

- piątek16:00-17:00

oraz po mszy św. w tygodniu

 Refleksja

 

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Te słowa sprawdzają się w naszym życiu, gdy w trudnej sytuacji ktoś bliski okazuje nam zainteresowanie i wyciąga w naszą stronę pomocną dłoń. Zdarza się, że w tym przysłowiu odnajdujemy też potwierdzenie smutku spowodowanego tym, że człowiek, od którego oczekiwaliśmy pomocy nie okazał jej, gdy naprawdę jej potrzebowaliśmy – „ten jednak nie jest moim przyjacielem”.

Czy znane powiedzenie sprawdza się też w odniesieniu do Boga? Bojaźń Boża każe nam zachować należny dystans i być może nie tylko mówienie, ale też myślenie o Nim jako przyjacielu jest wyrazem zbytniej poufałości. Przyjaciele są dla siebie w jakimś sensie partnerami. Czy ja, słaby człowiek, mogę być partnerem Wszechmogącego?

Jezus mówi: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego”. Bóg nie chce, abyśmy pozostawali nadal w postawie niezręcznej służalczości, w której liczymy, że któryś z naszych czynów wreszcie zasłuży na zauważenie z Jego strony. Oddał za nas życie, dzieli się z nami tym, co dzieje się między Ojcem i Synem – jest naszym prawdziwym Przyjacielem! Św. Jan w swoim liście wzmacnia tę naszą świadomość słowami: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”.

Czy zachowujemy Boże przykazania w taki sposób, że widać, że jesteśmy Jego przyjaciółmi? Czy potrafimy wznieść się ponad sprawiedliwość i kierować się prawdziwą miłością do Boga i ludzi?

 

Punkt widzenia

 Dwa wróble siedziały zgodnie wśród gałęzi wierzby. Jeden usadowił się na czubku drzewa, drugi umieścił się dużo niżej, w zacisznym rozwidleniu gałązek.

Po pewnym czasie wróbelek siedzący na górze, chcąc zawrzeć znajomość z drugim, powiedział:

- Och, jakie piękne są te zielone liście!

Wróbelek z dołu uznał to za prowokację i odparł sucho:

- Czy jesteś ślepy? Nie widzisz, że te liście są białe?

Ten z góry krzyknął zdenerwowany:

- Sam jesteś ślepy! Liście są zielone!

Wróbel siedzący na dole uniósł dziób i stwierdził:

- Założę się o pióra z mojego ogona, że te liście są białe. A ty nic nie rozumiesz. Głupi jesteś!

W tym momencie wróbelek z góry poczuł, że krew się w nim gotuje i nie namyślając się długo, sfrunął ku swemu przeciwnikowi, aby dać mu nauczkę. Ten zaś nawet nie drgnął. Kiedy tak dwa wróbelki siedziały naprzeciwko siebie, z piórami nastroszonymi ze złości, przed rozpoczęciem pojedynku miały jeszcze tyle rozsądku, by spojrzeć w górę.

Wróbelek, który sfrunął ze szczytu wierzby, zawołał ze zdziwieniem:

- Och! Zobacz, te liście naprawdę są białe! Polećmy tam, gdzie siedziałem przedtem!

Oba wróble zgodnie orzekły:

- Te liście są zielone!

Nie osądzaj nikogo, jeżeli przedtem nie maszerowałeś przez godzinę w jego butach  

 

Złota myśl tygodnia

Przyjaciele nie należą do was, to wy należycie do przyjaciół (Agatha Christie)

Na wesoło

Po zademonstrowaniu swych umiejętności kandydatka do chóru parafialnego pyta dyrygenta:

- Czy mój głos ma jakieś szanse?

- Oczywiście! Na przykład, gdy wybuchnie pożar!

Podczas seansu kinowego pewien pan szturcha swego sąsiada:

- Mógłby pan łaskawie przestać wreszcie chrapać?

- Hmm. Ten film jest taki nudny, niech mi pan nie mówi, że się panu podoba...

- Nie nie, ale przez pana nie mogę spać!

 

Prośby Matki Bożej z Fatimy

"Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy"

 1. Pokuta

"Odwróć się od swoich grzechów! Szczerze wyznaj je Jezusowi w spowiedzi świętej i proś Go o miłosierdzie. Pokutuj za swe winy i wynagrodź krzywdy, które swoim grzechem wyrządziłeś innym. Radykalnie zmień swoje życie: »odstąp od złego, czyń dobrze!«.

Wszystkie Twoje prace, trudy i cierpienia dnia codziennego niech staną się wynagrodzeniem za Twoje grzechy i modlitwą za tych, którzy są jeszcze daleko od Boga".

 1. Różaniec

"Odmawiaj codziennie różaniec! Czyń to zwłaszcza w swojej rodzinie! Kto będzie służył Maryi przez odmawianie różańca św., otrzyma wyjątkowe łaski. Różaniec stanie się jego bronią przeciw piekłu. Dusza, która poprzez odmawianie różańca poleci się Maryi, nie zginie. A wszystkich tych, którzy rozpowszechniają różaniec, Maryja będzie wspomagała we wszystkich ich potrzebach. Każdy dziesiątek kończ Modlitwą Anioła z Fatimy, aktem wynagrodzenia: »O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia«".

 1. Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

"»Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia«. Wynagradzaj Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny za grzechy niewiary i walki z Bogiem, które są źródłem wszelkiego zła; za zabijanie nienarodzonych dzieci, za zamykanie się małżonków na dar nowego życia, za grzechy antykoncepcji; za wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste: cudzołóstwo, pornografię, homoseksualizm; za okradanie i wykorzystywanie bliźniego; za wszelkie oszczerstwa i fałszywe oskarżenia.

Porządek nabożeństw

Poniedz. 10.05

7.oo     Za † męża Edmunda Burkowskiego, † siostrę, szwagra, † córkę, †† rodz. 2 str.

17.3o  Procesja do krzyża na ul. Polnej

 1. Do B. Op. MB Nieust. Pomocy i św. Rocha z podz. i prośbą o dalsze zdrowie i bł. B. w rodz. i w rodz. dzieci
 2. Do B. Op. i św. Rocha o zdrowie i bł. B. dla syna Adriana

Wtorek 11.05

7.oo     Za † Józefa Koprek r. śm. † Jorga Hölter

17.3o  Procesja – na ul. Strzelców B.

 1. Do B. Op. z ok. 50 ur. Katarzyny Zaremba
 2. Do B. Op. z ok. 40 ur. Krzysztofa Schwierz i o bł. B. w rodz.

Środa 12.05

7.oo     Za † Huberta Stiller od sąsiad.

7.oo u św. Rocha: Procesja, Za Parafian

Czwartek 13.05

7.oo     Za † Jolantę Borkowską 30 dz.

17.oo  Za †† rodz. Marię i Michała Macioszek, †† braci Huberta i Józefa, bratową Ritę,†† dziadk. 2 str.

 1. Za † Jana Raczek od sąsiad.

Piątrek 14.05 św. Macieja

7.oo     Za † w Niemczech bratową Luzi Roj

18.oo  Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. z ok. 5 r. ślubu Anny i Marcina Jakubik

 1. Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B. w rodz.

Sobota 15.05

7.oo     Za † brata Jana Olejarka, †† rodz. i dziadk.

13.oo  Ślub Barbara Wosch Łukasz Trzebuniak

18.oo  Za † Alfonsa Szwalbe I r. śm., † Łucję I r. †† z rodz. Roskosz, Szwalbe Fiałkowski

Niedziela Wniebowstąpienia P.

7.oo     Z podz. za powrót do zdrowia z prośbą o dalszą opiekę i Bł. B. dla Adama Mikoszek         j.niem.

8.15 u św. Rocha: Za †† dziadk. Waindok Sura, Tomanek, Rosiek, † Zygmunta Świerczewskiego oraz ciocię Magdalenę

9.oo     Za † Klarę Kijańską, żyj. i †† z pokr.

11.oo  Za †† rodz. Gertrudę i Józefa Gola, Wiktorię i Pawła Wosz, † męża Waltra, 2 szwagrów Alfonsa i Józefa

14.oo  Msza chrzcielna i w int rocznych dzieci: Mikołaj Pampuch

15.oo  Nabożeństwo majowe

17.oo u św. Rocha: Za † Rafała Stelmach

Poniedz. 17.05

7.oo     W pewnej int

18.oo  Do B. Op. o zdrowie i bł. B. w rodz. Kwosek i Kubis

 1. O zdrowie dla Rity

Wtorek 18.05

7.oo     Za † Helgę Wieczorek z Róży

18.oo  Za † Stanisławę Wilk I r. śm., † ojca, †† z rodz. Wilk i Kwiatkowski

 1. Za † Annę Chwała r. śm.

Środa 19.05

7.oo

7.oo u św. Rocha;

Czwartek 20.05

7.oo

17.oo  Za † żonę i matkę Marię Pampuch z ok. ur.

 1. Za † w Niemczech Klausa Malaka, †† z pokr. oraz o zdrwie i bł. B. w rodz. Malaka, Filla, Śleziona i Moczko

Piątek 21.05 św. Jana Nepomuc.

7.oo     Za † matkę Helenę Dymitryszyn z ok. ur., † ojca bratową dziadk., †† z pokr.

18.oo  Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. B. dla rodz. i całej rodz.

 1. Do B. Op. z ok. 80 ur. Krystyny

Adoracja

Sobota 22.05

7.oo     Za † męża Bernarda Sonsała r. śm. †† ojców Franciszka i Alojzego i o bł. B. w rodz.

18.oo  Za † męża i ojca Krzysztofa Wocko, †† z rodz.

 1. Za †† z rodz. Moczko, Psyk i Kuczera

Niedziela Zesłania Ducha Św.

7.oo     Za † męża Józefa Skrzypiec, d. op.   j. niem

8.15 u św. Rocha: Za żyj. i †† z rodz. Wosch i Trzebuniak, † ojca Wiesława

9.oo     Za †† rodz. Konrada i Elżbietę Piekorz, †† Martę i Jerzego Nimpsz, † brata Konrada †† z pokr.

11.oo  Za Parafian

14.oo  Za ++ rodz. Jerzego i Hildegardę Kołodziej i o bł. B. w rodz.

15.oo  Nabożeństwa majowe

17.oo u św. Rocha: Za † Konrada Lazik, † syna Józefa, †† z rodz.

Procesja dni krzyżowych może się odbyć, ale trzeba zachować reżim sanitarny, tzn. idziemy w maseczkach i zachowujemy 1,5 m. odległości od siebie.          

Odpust w Dobrzeniu Małym planujemy, by Msza św. odbyła się przy kaplicy o godz. 18.oo. Procesja by się zbytnio rozciągnęła.

 

 Nasi zmarli:

Teresa Gryc lat 64, zam. Dobrzeń M. ul. Opolska

Msze święte

 

Niedziela:

7:00 - w języku niemieckim

8:15 - u św. Rocha -     kwiecień-grudzień

9:00 i 11:00 - suma

16:00 - u św. Rocha - październik-marzec

17:00 - u św. Rocha -   kwiecień-wrzesień

 

W tygodniu:

7:00 - codziennie

18:00 - pn. wt. pt. i sb.

17:00 w czw. Msza św. szkolna

7:00 w środę u św. Rocha

Film o św. Katarzynie

Aktualnie gościmy:

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Kościół św. Rocha

Kościół św. Katarzyny

Stacja Caritas

image6