Rzymskokatolicka Parafia

pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

ul. Opolska 5a

46-081 Dobrzeń Wielki

 tel. 77 4695 220

wik.: 77 4695 503

 

Kancelaria czynna:

- poniedziałek 16:00-17:00

- wtorek16:00-17:00

- piątek16:00-17:00

oraz po mszy św. w tygodniu

Refleksja

Czas Wielkiego Postu jest po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle. Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).-

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).

Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2021

 

Jałmużna

 Bardzo dawno temu, w Anglii, pewna drobna kobiecina, opatulona potarganymi łaszkami przebiegała uliczki małej miejscowości, pukając do wszystkich drzwi i prosząc o jałmużnę.

Nie miała jednak wielkiego szczęścia. Niektórzy obrzucali ją wyzwiskami, inni szczuli psami, aby ją jak najszybciej odpędzić. Inni wciskali jej do fartuszka na odczepne kawałki spleśniałego chleba i zgniłych kartofli. Jedynie dwoje starców, którzy mieszkali w malutkiej chatce na obrzeżach wioski, wpuściło biedaczkę do swojego domu i ugościło.

- Przycupnij sobie i ogrzej się - powiedział do niej starzec, podczas gdy żona przygotowywała jej miseczkę ciepłego mleka i kroiła wielką pajdę chleba. Potem, kiedy jadła, obdarowali ją miłymi słowami i pocieszeniem.

Następnego dnia w tej samej miejscowości wydarzyła się nieprawdopodobna historia. Królewski posłaniec odwiedzał wszystkie domy i zapraszał rodziny na królewski zamek. To nagłe i nieoczekiwane zaproszenie spowodowało we wsi wielkie zamieszanie. Po południu wszystkie rodziny wystrojone w świąteczne stroje stawiły się na zamku. Każdemu z nich miejsce zostało wskazane w wielkiej jadalni. Kiedy już wszyscy zasiedli, służba rozpoczęła podawanie dań. Po chwili z ust wszystkich biesiadników dały się słyszeć pomruki niezadowolenia i ukrywanej wściekłości. Wszystko z powodu tego, że usłużni kamerdynerzy serwowali gościom ziemniaczane łupiny, kamienie i kawałki spleśniałego chleba. Jedynie na talerzach dwojga staruszków siedzących w kącie nakładano z wielką uprzejmością wykwintne i smaczne potrawy. W pewnym momencie wbiegła na salę ubrana w żebracze łachmany kobieta:

- Dzisiaj - powiedziała kobieta - pragnę was poczęstować wszystkim tym, czym wy obdarowaliście mnie wczoraj

Potem zdjęła z siebie żebracze łachmany, pod którymi lśnił złoty strój, wytłaczany szlachetnymi kamieniami. Była to Królowa.

Złota myśl tygodnia

Nawrócić się to pragnąć wsłuchiwać się w słowa Boga, uznać je za coś realnego i pozwolić im oświecać nasze życie (Benedykt XVI)

 

Orędzie na Wielki Post

W Orędziu na tegoroczny Wielki Post, papież Franciszek w konkretny sposób zachęca wiernych, by uświadomili sobie, co jest celem Świąt Paschalnych i poprzedzającego je czterdziestodniowego okresu nawrócenia.

"W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa" - pisze Ojciec Święty. Przypomina też, że nawrócenie to wypełnia się w odnowieniu wiary, nadziei i miłości - to zaś dokonuje się poprzez praktykowanie modlitwy, postu i jałmużny, które "są warunkami i znakami naszego nawrócenia".

Mówiąc o odnowie wiary, papież przypomina, że składa się ona z dwóch etapów: przyjęcia prawdy o Chrystusie i dawania świadectwa wobec innych. "Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi" - pisze Franciszek, przypominając, że tą Prawdą jest sam Chrystus. Jak dodaje, jest to możliwe dzięki praktykowaniu postu, który "przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie".

"Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu 'zamieszkiwania' z nami. Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale p'pełen łaski i prawdy'" - wzywa Franciszek.

Odnowa wiary, nadziei i miłości nie jest opcją, ale pilną koniecznością w życiu każdego chrześcijanina, możliwą do zrealizowania poprzez konkretne praktyki: post, spowiedź, pełną skupienia modlitwę i konkretne, nawet drobne gesty miłości.

Na wesoło

Ojciec idzie do kościoła z dwoma synami. Jeden ma pięć lat, a drugi trzy. Sadza ich w ławce i mówi:

- Pamiętajcie, że w kościele się milczy.

Obaj siadają i posłusznie zachowują milczenie. Ojciec zadowolony kieruje wzrok na kapłana, który żegna się i zwraca się z pozdrowieniem do wiernych. Trzyletni chłopiec staje wówczas i głośno mówi do kapłana:

- Pamiętaj, że w kościele się milczy!

 

Porządek nabożeństw

Poniedz.22.2 Katedry św.Piotra

7.oo     Za † Ks. Jana Kozioł z ok. ur.

18.oo  Za † syna Romana Kowalik, †† Czesławę i Józefa Kowalik, Marię i Franciszka Wilczek

  1. Za † Tomasza Gabriel

Wtorek 23.02

7.oo     Za † ojca i męża Herberta Kuczera

18.oo  Za †† rodz. Anielę i Piotra Jonek i o bł. B. dla całej rodz.

  1. Za † Krystiana Kokot od rodz. Kowalski, Klimczak Sobowiec

Środa 24.02

7.oo     Za † Elżbietę Perlińską od sąsiad

7.oo u św. Rocha: za † ks. Edmunda Marek

Czwartek 25.02

7.oo     Za †† rodz. Agnieszkę i Karola Kołodziej, † ciotke Martę Hyla

17.oo  Za † Pawła Knosala

  1. Za †† rodz. Hildegardę i Wilhelma Michali, †† z rodz. Michali Warzecha i Fiecek

Piątek 26.02

7.oo     Za + ks. Norberta Peikerta

17.3o  Droga Krzyżowa

18.oo  Do B. Op. z podz. i prośbą o bł. B w pracy duszp. W int. ks. wikarego z ok. ur.

19.oo  Droga Krzyżowa dla młodzieży

Sobota 27.02

7.oo     Za + Cecylię Kurek

18.oo  Do B. Op. z podz. i prośba o bł. B. z ok. 50 ur. Renaty

  1. Do B. Op. z podziękowaniem za szczęśliwą pielgrzymkę do Ziemi Świętej II grupy, oraz o bł. B. w ich rodz. i o bł. B. dla ks. proboszcza

19.oo Nauka przedślubna w kościele

II Niedziela W Postu 28.02

7.oo     Za Parafian             j.niem.

9.oo     Za †† z rodz. Grażdan i Olszówka

11.oo  Za †† rodz. Alojzego i Hildegardę Waindok, † brata Łukasza oraz ciotki Martę Tkocz i Teresę Waindok

14.oo  Za † Annę Czech 30 dz.

15.oo  Gorzkie Żale

16.oo u św. Rocha: Za † męża i ojca Stefana Pyrek r. śm.

Poniedz. 01.03

7.oo    

18.oo  Za † Cecylię Polarczyk I r. śm.

  1. Za† ks. Mariusza Wajmana I r.śm.

Wtorek 02.03

7.oo     Za + ks. Władysława Kut

18.oo  Za †† rodz. Gertrudę i Alfonsa Szmolke, † brata Gerarda, † wujka Ryszarda

  1. Za † Gertrudę Kołodziej 30 dz.

Środa 03.03

7.oo     Za † ojca Bolesława, matkę Annę siostrę Wiesławę Kafel

7.oo u św. Rocha:

Czwartek 04.03 św. Kazimierza

7.oo     Za †† Jadwigę i Franciszka Warzecha, †† z pokr. i o bł. B. w rodz.

17.oo  Za †† rodz. Helenę i Kazimierza Binias, † ojca Karola Rohn, †† z rodz. Binias i Rohn

  1. Za † Oskara Bengsch 30 dz.

I piątek

7.oo     Za Parafian

10.3o u św. Rocha: Za † Oskara Bengsch od sąsiad.

17.3o  Droga Krzyżowa

18.oo  Za † Bernadetę Sochacką I r.

19.oo  Droga Krzyżowa dla młodzieży

Sobota 06.03

7.oo     W int. Róż Różańcowych

16.oo  Do B. Op. z podz. za otrzym. łski z prośbą o dalsze z ok. 50 ur. Michała i Izabeli Paluch

17.oo  Nauka przedchrzcielna

18.oo  Za † siostrę Mariettę Sollorz r. śm., †† rodz., †† z pokr.

III Niedziela W.Postu 07.03

7.oo     Za Parafian             j.niem.

9.oo     Za †† Marię i Pawła Adamiec, †† z pokr

11.oo  Za † ojca i dziadka Józefa Skrzypiec

13.3o  Chrzest

14.oo  Za †† rodz. Jana i Teresę Stotko, †† z pokr. Stotko i Wieczorek

15.oo  Gorzkie Żale

16.oo  u św. Rocha: Za † męża i ojca Wiesława Trzebuniaka r. śm.

 

Nasi zmarli:

Elżbieta Perlińska lat 85, zam. Dobrzeń W. ul. Knosały

Msze święte

 

Niedziela:

7:00 - w języku niemieckim

8:15 - u św. Rocha -     kwiecień-grudzień

9:00 i 11:00 - suma

16:00 - u św. Rocha - październik-marzec

17:00 - u św. Rocha -   kwiecień-wrzesień

 

W tygodniu:

7:00 - codziennie

18:00 - pn. wt. pt. i sb.

17:00 w czw. Msza św. szkolna

7:00 w środę u św. Rocha

Film o św. Katarzynie

Aktualnie gościmy:

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Kościół św. Rocha

Kościół św. Katarzyny

Stacja Caritas

image6